Podelitev priznanj Zveze kulturnih društev občine
Brežice za leto 2016

6. februar 2017

 
     

Ob počastitvi Slovenskega kulturnega praznika, se je v dvorani Prosvetnega doma Brežice, odvijala slovesna prireditev, na kateri je Zveza kulturnih društev Brežice podelila priznanja in odličja za leto 2016.
Folklorna skupina KUD Oton Župančič z veseljem sporoča, da je srebrno odličje prejel Gregor Tuljak, priznanje pa Helena Fakin. V spodnji obrazložitvi preberite s čim sta si prislužila omenjeni nagradi.

 

Gregor Tuljak je svojo folklorno pot začel pred osemnajstimi leti, ko se je skupaj z ostalimi vrstniki pridružil otroški folklorni skupini KUD Oton Župančič Artiče, nato pa je s to dejavnostjo nadaljeval v mladinski skupini. Leta 2005 je prestopil v odraslo folklorno skupino in že v začetku pokazal veliko mero resnosti z rednim obiskom in zavzetostjo na vajah ter nastopih. Kmalu se je izkazal kot odličen plesalec in nepogrešljiv pevec v skupini. Začel se je vključevati v organizacijska opravila skupine, zaupana pa mu je bila funkcija garderoberja za moški del garderobe. Pokazal je nadarjenost za delo z mladimi in leta 2009 prevzel vodenje mladinske folklorne skupine, leto kasneje pa je prevzel predsedovanje v odrasli folklorni skupini in to funkcijo opravljal tri leta.

1

V letu 2011 je zaključil začetni seminar za vodjo folklorne skupine, od takrat naprej pa se redno udeležuje tudi nadaljevalnih folklornih seminarjev v organizaciji JSKD in na ta način izpopolnjuje svoje plesne korake ter strokovno znanje. Tako je v začetku leta 2014 postal mentor odrasle folklorne skupine in od takrat naprej vodi mladinsko ter odraslo skupino, občasno pa se še vedno udeležuje nastopov tudi v vlogi plesalca. S pomočjo ostalih članov skupine pripravlja odrske postavitve, ki v izvedbi artiških folklornikov na srečanjih odraslih folklornih skupin dosegajo državno raven.
Gregor je na vajah točen, miren in sproščen vodja, ko je potrebno, pa zna obenem biti tudi zelo zahteven in vztrajen, saj si vedno prizadeva izvedbo nastopov njegovih folklornikov dvigniti na najvišjo raven. 

Za Gregorjev prispevek in dolgoletno požrtvovalno delo ga folklorna skupina predlaga za prejemnika srebrnega odličja.

 

Helena Fakin je svojo pot aktivne plesalke folklorne skupine KUD Oton Župančič prav tako začela v osnovni šoli in je bila nekaj  let članica otroške folklorne skupine. Po končani osnovni šoli se je priključila odrasli folklorni skupini KUD Oton Župančič Artiče. Kot plesalka odrasle folklorne skupine že več kot 16 let sodeluje na vseh večjih nastopih in gostovanjih. S svojo resnostjo in zavzetostjo si je nabirala izkušnje in se začela vključevati tudi v organizacijsko delo skupine. S svojo pedantnostjo in odgovornostjo je pokazala zanimanje za folklorne kostume. Najprej je pomagala pri delu v garderobi, v zadnjem obdobju pa je prevzela delo garderoberke ženskih folklornih kostumov. Svoje znanje je dopolnjevala na strokovnih seminarjih za izdelavo in vzdrževanje kostumov v Kranju. Poznavanje ljudskega izročila je vedno želela dopolnjevati in ga tudi prenašati na mlajše, zato se je tudi udeležila strokovnega usposabljanja za strokovnega vodjo otroške FS. Bila je tudi na več nadaljevalnih strokovnih seminarjih s folklornega področja, v času odsotnosti mentorja Gregorja Tuljaka pa je vodila vaje mladinske folklorne skupine.

2

Leta 2013 sta  prevzeli skupaj z Alenko Jezernik vodenje otroške folklorne skupine Osnovne šole Artiče, Helena pa od leta 2014 vodi OFS v vrtcu Senovo in od lani še OFS na OŠ XIV. divizije Senovo. Ob gostovanjih otroške folklorne skupine Artiče na mednarodnih festivalih v tujini kakor tudi pri organizaciji domačega mednarodnega festivala nesebično pomaga pri vodenju skupine in organizaciji prireditve.

Med študijem je bila Helena aktivna tudi v Akademski folklorni skupini France Marolt v Ljubljani, od leta 2010 pa je sodelovala pri številnih delavnicah o ljudskem izročilu za predšolske otroke v različnih vrtcih in vodila otroške plesne delavnice.

Za njeno dolgoletno požrtvovalno delo jo folklorna skupina predlaga za dobitnico priznanja. 

3

Vstop v galerijo!

Foto: Matej Kramžer


 
         
 
© 2007 - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče; tel.: +386 31 880 640 | Izdelala: Matej Kramžer & kaRin Rožman
Novice
Koncerti
Gostovanja
O skupini
Zgodovina
Izročilo
Galerija
Sponzorji
Donatorji
Povezave
Zadnja sprememba:
15. januar 2020
Odrasla skupina
Mlajša skupina
Otroška skupina