... leta 1986 je prišlo do menjave generacij ...

 
     

V začetku leta 1986 je mentorstvo skupine prevzel Zdravko Dušič . Prišlo je tudi do menjave generacij.

Tega leta so se začele tudi vsakoletne revije folklornih skupin dolenjske, Posavja in Zasavja, ki se jih skupina redno udeležuje. Skupina je začela z učenjem novih plesov in tako je leta 1988 ob 20. letnici folklore v Artičah prvič pokazala štajerski ples >Poj´dmo na Štajersko< v koreografiji Dušana Vodlana. Skupina je ob tej priložnosti nabavila nove štajerske obleke, ki so jih ob strokovni pomoči krojača Geršaka sešile članice same. Sledil je še drugi štajerski ples v koreografiji Metoda Špura >Sem fantič zelenega Štajerja< in Kozjanski plesi v koreografiji Zdenke in Zdravka Dušič. Leta 1989 je skupina gostovala ob Gardskem jezeru v Italiji, nato pa še leta 1990 v Benningheimu v Nemčiji - ob 5-letnici delovanja društva naših zdomcev Mura. Na sploh je bilo to zelo plodno obdobje; v tem času so delovale tri skupine: najstarejša, mlajša in šolska. Skupina se je naučila tudi nov belokranjski splet, vrstili so se številni nastopi (med drugim tudi na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani), v veliko čast pa si folkloristi štejemo tudi nastop v Brežicah na proslavi ob razglasitvi suverene države Slovenije (26.06.1991)

Od leta 1988 skupina že tradicionalno gostuje v gostišču >Tri lučke< v času martinovanja in se predstavlja gostom iz vse Slovenije in tujine. Leta 1991 pa je začela s sodelovanjem s FS Primskovo iz Kranja, s katero vsako leto izmenjuje nastope v Kranju in Artičah.

Skupina se je v letih 1992-1995 naučila kar nekaj novih plesov: Preloške plese, Belokranjska kola - koreografija Zdenka in Zdravko Dušič; Lani sem se ženil (Gorenjska) - koreografija Brane Šmid; Košnja (Štajerska) - koreog. Branko Fuchs; V tem času je nastopala na prireditvah v Ljubljani, Mariboru, Kostanjevici, Brežicah, Krškem, Sevnici, Mokricah, Čateških Toplicah, Pišecah ter v Artičah in bližnji okolici. Leta 1993 je praznovala 25. obletnico delovanja in zopet je prišlo do velikega osipa plesalcev in plesalk.

Po zaslugi Kristine Pintarič je naše kulturno društvo leta 1994 navezalo stike s skupino >Klimka Beachledy< iz Zakopanov na Poljskem, in junija tega leta je skupina prvič obiskala to prelepo mesto ob vznožju Tater.

Leta 1995 je skupina skupaj z ljudskimi pevci in Turističnim društvom začela z raziskovanjem običaja ličkanja koruze in prvič prikazala >Kožehaje< 18. novembra 1995 domačemu občinstvu, ki je bilo navdušeno. Lahko rečemo, da je skupina s tem običajem dosegla višek v svojem celotnem delovanju, saj se je z njim leta 1996 udeležila Mednarodnega festivala folklore gorskih krajev v Zakopanih na Poljskem in leta 1997 Mednarodnega festivala LENT v Mariboru. Nedvomno gre velika zasluga za to mentorju Zdravku Dušič in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega projekta.

Tudi drugače sta bili leti 1996 in 1997 zelo uspešni z nastopi v Cerkljah ob Krki na otvoritvi svetovnega prvenstva vojaških padalcev, v Brežicah ob 5-letnici samostojne Slovenije, ponovnem gostovanju v Benningheimu in na srečanju FS Gorenjske v Kranju. Oktobra 1996 pa je skupina posnela >Kožehanje< za oddajo >Po domače< na TV Slovenija pri Rožmanovih v Dečnem selu.

Skupina je leta 1996 ob pomoči ZKO Brežice in številnih sponzorjev nabavila nove praznične kozjanske noše, s katerimi se je prvič predstavila v Zakopanih.

Jeseni leta 1997 je skupina začela z učenjem novega gorenjskega Svatovskega plesa v koreografiji Braneta Šmida, obnovila je tudi nekaj oblek, ples pa je prvič predstavila na >Lojtrci< v Krškem aprila 1998. Februarja 1998 je nastopila v Mariboru pri rezanju najstarejše trte v Sloveniji.

Pozimi 1997/1998 je potekala začetna raziskava ohcetnih običajev v širši okolici Artič. Na osnovi pričevanj ljudskih godcev je skupina spomladi pripravila odrski prikaz >Ohcet pri nas<, običaj pa je bil prvič prikazan na jubilejnem koncertu maja 1998. V ta namen smo ob pomoči sponzorjev dopolnili naše noše s svatovskimi oblačili.

nazaj

 
         
 
© 2007 - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče; tel.: +386 31 880 640 | Izdelala: Matej Kramžer & kaRin Rožman
Novice
Koncerti
Gostovanja
O skupini
Zgodovina
Izročilo
Galerija
Sponzorji
Donatorji
Povezave
Zadnja sprememba:
8. februar 2020
Odrasla skupina
Mlajša skupina
Otroška skupina