Podelitev priznanj in odličij Zveze kulturnih
društev Brežice za leto 2019
Brežice, 6. februar 2020

 
     

S ponosom objavljamo, da je naša članica Barbara Bogovič prejemnica PRIZNANJA, Matej Kramžer prejemnik SREBRNEGA ODLIČJA in Miha Haler prejemnik ČASTNEGA PRIZNANJA, za posebne dosežke v ljubiteljski kulturi. Priznanja in odličja vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje Zveza kulturnih društev Brežice.

skup

PRIZNANJE
BARBARA BOGOVIČ

Barbara Bogovič se je v folklorno dejavnost vključila pri osmih letih v okviru otroške folklorne skupine v Artičah. Od leta 2009 je članica odrasle folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče, s katero je zastopala društvo in Slovenijo že na devetih mednarodnih folklornih festivalih in je od leta 2017 predana predsednica sekcije. Od leta 2016 je tudi članica ljubljanske folklorne skupine Tine Rožanc, v kateri se je preizkusila kot vodja in koreografinja.

BB

V letu 2018 je na tekmovanju parov v ljudskih plesih njena koreografija po oceni žirije in občinstva dosegla prvo mesto. Uspešno se je udeleževala folklornih seminarjev ter pridobila naziv strokovni vodja otroške folklorne skupine druge stopnje, pridobljeno znanje pa v zadnjih treh letih prizadevno in uspešno vnaša v delo otroških folklornih skupin Osnovne šole Artiče in KUD Oton Župančič Artiče, ki se v tem času na preglednih srečanjih JSKD redno uvrščata na regijski in državni nivo.

 

SREBNO ODLIČJE
MATEJ KRAMŽER

Matej Kramžer se je leta 1993 kot trinajstletni fant pridružil otroški folklorni skupini KUD Oton Župančič Artiče in že čez tri leta tudi odrasli, v kateri je eden najpomembnejših članov. Od leta 2000 je s skupino sodeloval na kar 20 festivalih, sprva kot plesalec, nato še kot fotograf.

MK

Povezoval se je tudi z otroško folklorno skupino in jo po letu 2005 fotografsko beležil na številnih festivalih, ki se jih je udeleževal. V naslednjih letih je bil urednik spletne strani folklorne skupine, od leta 2008 pa je vodja foto sekcije ter član upravnega odbora društva. Vseskozi skrbno spremlja in fotografira vse dogodke folklorne skupine ter druge prireditve domačega društva in s tem prispeva k bogati kroniki društva. Foto sekcija je v letih njegovega vodenja dosegla nov nivo, organizira redne razstave ter sodeluje na državnih in mednarodnih foto natečajih in razstavah. Matej Kramžer je v letu 2018 ob praznovanju 50-letnice folklorne skupine pripravil prvo samostojno razstavo Mozaik folklornih korakov, v zadnjih letih pa se uspešno predstavlja tudi v Fotoklubu Brežice.

 

ČASTNO PRIZNANJE
MIHA HALER

Miha Haler je z delovanjem na področju folklorne in zborovske dejavnosti pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju teh dejavnosti v občini Brežice in širše. Izhaja iz družine, ki je bila predana kulturnemu delu in mu je omogočila, da se je že v otroštvu učil igranja na harmoniko in ob tem najprej spoznaval slovensko ljudsko pesem. Ta je v njem že takrat zbudila posebno zanimanje in tudi kasneje predstavljala enega od virov njegovega raziskovanja. V času šolanja na celjskem učiteljišču je bil plesalec in harmonikar v šolski folklorni skupini, pevec v pevskem zboru, igral je v tamburaškem orkestru in se v okviru specializiranega pouka posebej usposabljal za zborovodstvo ter že takrat vodil pevski zbor v industrijski šoli. Vse to je bila odskočna deska za njegovo bogato kulturno-vzgojno življenjsko pot. Učiteljska pot ga je vodila najprej na Bizeljsko, potem v Sromlje, kjer je ustanovil in vodil pevske zbore. S pričetkom službovanja na Osnovni šoli Artiče leta 1963 sta povezana ustanovitev in vodenje Moškega pevskega zbora Artiče, ki se je kasneje preoblikoval v mešani pevski zbor in ga vodi še danes. Ob tem je 9 let vodil Lovski pevski zbor Globoko, več kot 6 let Moški pevski zbor Planina Cerklje ob Krki in 21 let Moški pevski zbor Kapele, kjer je zbor v njegovem času dosegel enega izmed vrhuncev v stoletni zgodovini zborovskega petja v Kapelah. V Artičah je sodeloval tudi pri tamburaški skupini in dirigiral na njihovem prvem nastopu na slovenskem srečanju tamburaških skupin na Ptuju, k sodelovanju pa nato povabil dirigenta Dragutina Križaniča, ki je osnoval zelo uspešen tamburaški orkester.

MH

Skupaj s soprogo sta bila leta 1967 pobudnika ustanovitve folklorne skupine kulturnega društva v Artičah, v kateri je bil nato več kot deset let mentor, harmonikar in organizator mnogih projektov in gostovanj. Bil je tudi med ustanovitelji skupine ljudskih pevcev Fantje artiški in jih vodil 15 let, vse od leta 2006 pa vodi zelo uspešno skupino pevcev ljudskih pesmi Kapelski pubje KD Kapele.
Z zbiranjem in raziskovanjem izvirnih ljudskih pesmi je začel že ob vodenju artiškega moškega pevskega zbora (1963—1983), ko je nastala zbirka 45-tih pesmi kot so jih takrat peli na območju pod Orlico, raziskovanje ljudskih običajev pa je bilo v tem obdobju povezano s folklorno skupino KUD Oton Župančič Artiče. Zbrali, uredili in poustvarili so različne običaje, izvirno, v etnološkem, plesnem in glasbenem smislu in jih predstavili širši javnosti doma in na tujem.
Dediščino ljudskega petja je raziskoval tudi v arhivu Glasbenonarodopisnega inštituta SAZU, kjer so ga pritegnili zapisi ljudskih pesmi s širšega območja Posavja in obrobja Kozjanskega in jih prilagodil za petje v skupini Kapelski pubje. Tako zbrane pesmi so zapisane v notni obliki (25) in na dveh zgoščenkah, predvajane v tematskih radijskih oddajah, na GNI SAZU ter na številnih koncertih in nastopih skupine po Sloveniji. Vključene so tudi v etnološko-glasbeno poustvarjanje delovnih običajev v Kapelah v produkciji Sekcije za ohranitev dediščine KD Kapele. Skupina Kapelski pubje je bila doslej že večkrat izbrana tudi na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi, ki poteka v organizaciji JSKD.
Miha Haler je prejemnik državnih odlikovanj, za svoje delo je prejel številna občinska priznanja — leta 1982 tudi oktobrsko nagrado Občine Brežice. Je tudi prejemnik Gallusove listine JSKD leta 1995 za dolgoletno in uspešno delo, ki je odločilno vplivalo na razmah ljubiteljske glasbene kulture.

Poročanje medijev: Posavski obzornik

Zapisal in uredil: Matej Kramžer

 


KONCERT ''ZA V OKVIR''

Artiče, 30. november 2019

 

Konec novembra so artiški folklorniki zopet zatresli svoj domači oder. Na 51. letnem koncertu Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče so se s plesnimi koraki v kar 4 različnih spletih pokazali domači plesalci in plesalke, pevska spremljava pa je tokrat pripadla MePZ Viva Brežice, pod vodstvom Simone Rožman Strnad.

let1a

Na odru sta se tako po skoraj 20 letih znova združili dve izmed najbolj izstopajočih posavskih skupin, kar je z bučnim aplavzom pohvalila zares čudovita publika. Koncert je pospremila tudi razstava Fotosekcije KUD Oton Župančič Artiče. Osrednjo nit letošnjega koncerta so predstavljale zgodbe o spominih, ki so nam tako pri srcu, da si jih radi stisnemo v okvir. Nastopajoči so v zaključku koncerta to tudi scensko povzeli, saj so s tem koncertom spet ustvarili čudovit spomin, ki so ga (dobesedno) spravili v okvir.

let1

Več v galeriji!

Zapisala: Maja Pinterič
Foto: Matej Kramžer


ARTIŠKI FOLKLORNIKI SPET NA ODRU DRŽAVNEGA SREČANJA

Žalece, 26. oktober 2019

 

Že pred poletjem se je folkorna skupina KUD Oton Župančič Artiče močno razveselila novice, da so se ponovno uvrstili na Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije, kar pomeni doseg državnega nivoja. Območnih srečanj se je udeležilo skoraj 200 skupin iz vse Slovenije, okoli 60 se jih je prebilo na regijska srečanja, 12 pa je bilo tistih srečnežev, ki jim je uspel preboj na državno tekmovanje. Srečanje se je odvilo 26. oktobra v Žalcu, sestavljeno pa je bilo iz treh tekmovalnih delov.

Zalec1

Zelo smo lahko ponosni, da se je artiška folklorna skupina s svojim spletom Plesi zahodne Štajerske dokazala med najboljšimi iz svoje regije in da je dosegla uvrstitev na državni nivo. Artičani pravijo, da sedaj usmerjajo vse moči v svoj letni koncert, ki bo 30. novembra v Kulturnem domu Artiče, hkrati pa se trudijo ustvariti tudi novo mladinsko skupino.

Zalec2

Več v galeriji!

Zapisala: Maja Pinterič
Foto: Matej Kramžer


 
         
 
© 2007 - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče; tel.: +386 31 880 640 | Izdelala: Matej Kramžer & kaRin Rožman
Novice
Koncerti
Gostovanja
O skupini
Zgodovina
Izročilo
Galerija
Sponzorji
Donatorji
Povezave
Zadnja sprememba:
8. februar 2020
Odrasla skupina
Mlajša skupina
Otroška skupina