Podelitev priznanj Zveze kulturnih društev občine
Brežice za leto 2012

6. februar 2013

 
     

Ob počastitvi Slovenskega kulturnega praznika, se je v dvorani Prosvetnega doma Brežice, odvijala slovesna prireditev, na kateri je Zveza kulturnih društev Brežice podelila priznanja in odličja za leto 2012.
Folklorna skupina KUD Oton Župančič z veseljem sporoča, da sta priznanji dobila Janja Bogovič in Damjan Žerjav, zlato odličje pa Zdenka Dušič. V spodnjih obrazložitvah preberite s čim so si prislužili priznanja in odličja.

Zdenka Dušič – zlato odličje

ZD1Zdenka Dušič je članica in aktivna plesalka Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče že celih 27 let. Njena ustvarjalnost in znanje, pridobljeno na številnih strokovnih seminarjih s področja plesa, petja in običajev slovenskih pokrajin, sta ji omogočila odlično strokovno vodenje folklorne skupine. Bila je soavtorica več plesnih postavitev, med zadnjimi tudi zahodno štajerskih in dolenjskih plesov, s katerimi se je folklorna skupina uvrstila na državno srečanje v Beltincih. Sodelovala je pri rekonstrukciji  ženskih štajerskih in dolenjskih kostumih, ki so boli potrebni za odrske nastope.


Zadnje desetletje svojo željo po ohranjanju ljudskega izročila uspešno prenaša na osnovnošolce. Ustanovilaje otroško folklorno skupino v vrtcu in osnovni šoli v Sevnici, pred osmimi leti pa tudi na brežiški osnovni šoli. Ob tem je poskrbela tudi za otroške kostume. Še posebej se je potrudila v Brežicah, ko je ob pomoči etnologinje dr. Ivanke Počkar in dr. Bojana Knifica obnovila otroške kostume iz leta 1910. V zadnjih petih letih je uspela z izredno zavzetimi folklorniki in godci svoje otroške skupine vsako leto pripraviti novo odrskopostavitev. Redno sodeluje na območnih in regijskih srečanjih, njena skupina Kresnice OŠ Brežice pa se je kar trikrat uvrstila naZdenka državno srečanje najboljših slovenskih otroških folklornih skupin. Uspešnost skupine dokazujesodelovanje na festivalu ''Jurjevanje v Črnomlju'', dvakrat so nastopili na dnevih ljudskih noš v Kamniku, v okviru mednarodnega sodelovanja med Osnovno šolo Brežice in Osnovno šolo Dobřany so gostovali na Češkem, 2012. leta so bili povabljeni na mednarodni festival v Banja Luko. Vse nastope so pod strokovnim vodstvom Zdenke Dušič nadgradili še z organizacijo mednarodnega otroškega festivala Artiče – Brežice, ki ga je v letih 2010 in 2012 organiziralo KUD Oton Župančič Artiče obsodelovanju artiške in brežiške osnovne šole.

 

JBJanja Bogovič - priznanje

Janja Bogovič se je odrasli Folklorni skupini KUD Oton Župančič Artiče priključila pred 13 leti, pred tem pa je bila pet let članica otroške folklorne skupine. Očitno nadarjena plesalka si je ob resnem in zavzetem delu nabirala dragocene izkušnje. Sodelovala je na vseh večjih nastopih in gostovanjih, vključevala se je tudi v organizacijsko delo kot podpredsednica skupine. Nadarjena je za delo z mladimi člani, zato se ni čuditi, da je prevzela vodenje otroške folklorne skupine na Osnovni šoli Artiče. Udeležila se je raznovrstnih izobraževanj za mentorje takih skupin. V času študija je bila vključena v Akademsko folklorno skupino Študent Maribor, kjer je še dopolnila svoje poznavanje ljudskega plesnega izročila. Poznamo jo tudi kot odlično voditeljico celovečernih koncertov skupine, za katere je običajno zasnovala scensko podobo.

 

 

Damjan Žerjav – priznanjeDZZ

Damjan Žerjav se je kot harmonikar pridružil mladinski folklorni skupini pred desetimi leti, po dveh letih pa je že pričel spremljati tudi odraslo folklorno skupino KUD Oton Župančič Artiče. Izkušnje si je nabiral kot korepetitor, udeležil se je večine nastopov in tako s časoma postal vodja godčevske skupine. Sedaj prenaša svoje znanje na mlajše godce in na ta način skrbi za prihodnost glasbene spremljave folklornih skupin. Damjan je kot glasbenik nepogrešljiv na folklornih festivalih ter kot godec na delavnicah in animacijah. Izžareva svojevrstno pozitivno energijo, ki brž prevzeme celo skupino, tako da ta v vseh okoljih pušča dober vtis. V društvu cenijo njegovo zvestost in odgovornost pri organizaciji prireditev, na katerih je odličen tonski mojster, vedno pa tudi nesebično posoja opremo za ozvočenje. Kljub uspehom in obveznostim, ki jih ima z vodenjem svojega narodnega zabavnega ansambla, ostaja zvest in aktiven član folklorne skupine.

VSI
Vsi nagrajenci

(mk)


 
         
 
© 2007 - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče; tel.: +386 31 880 640 | Izdelala: Matej Kramžer & kaRin Rožman
Novice
Koncerti
Gostovanja
O skupini
Zgodovina
Izročilo
Galerija
Sponzorji
Donatorji
Povezave
Zadnja sprememba:
8. februar 2020
Odrasla skupina
Mlajša skupina
Otroška skupina