Podelitev priznanj Zveze kulturnih društev Brežice
7. februar 2011

 
     

Zveza kulturnih društev Brežice in Občina Brežice sta 7. februarja priredili tradicionalno slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika na kateri so podelili priznanja in odličja za minulo leto.  Folklorna skupina je za bronasto odličje predlagala dva svoja dolgoletna člana, ki sta s svojim delom prispevala pomemben delež k uspehu celotne ekipe. Ker je njuno delo še posebej izstopalo sta prejela bronasto odličje. Nagrajenca sta Lučka Knez in Damir Kovačič. Obema čestitamo.

 

1Lučka Knez se je folklorni skupini KUD Oton Župančič priključila pred 17 leti. S svojo generacijo sošolcev in sošolk je začela najprej plesati v mladinski folklorni skupini, ki se je s vztrajnim delom v nekaj letih pridružila prvi folklorni skupini. Lučka je v prvem desetletju svojega delovanja sodelovala na vseh večjih nastopih in gostovanjih. S svojo resnostjo, talentom in zavzetostjo si je nabirala izkušnje  in se začela vključevati tudi v organizacijsko delo skupine. Lučka je poleg plesa in petja pokazala tudi nadarjenost za delo z mladimi člani, zato se je tudi udeležila strokovnega usposabljanja  za mentorje FS. Večkrat je prevzela tudi vodenje mlajše folklorne skupine, nekaj časa pa je vodila tudi starejšo otroško folklorno skupino v Brežicah. Svoje znanje iz ljudskega izročila je vedno želela dopolnjevati, zato se je v času študija vključila v delo AFS Študent Maribor, večkrat pa je bila tudi na nadaljevalnih folklornih seminarjih in taborih. Svojo sposobnost prenašanja ljudskega izročila je Lučka Knez velikokrat pokazala pri vodenju folklornih delavnic na festivalih doma in v tujini. Nepogrešljiva pa je bila tudi pri vodenju družabnih večerov udeležencev festivalov ali folklornih večerov. Ob tem se je tudi aktivno vključevala v delo izvršnega odbora folklorne skupine, še posebej aktivna pa je bila pri izvedbi gostovanj in mednarodnega folklornega festivala Slofolk. Seveda  je bila Lučka Knez ves ta čas tudi  navdušena plesalka folklorne skupine. Za njeno dolgoletno požrtvovalno delo jo je folklorna skupina predlaga za dobitnico Bronastega odličja.

 

2Damir Kovačič se je folklorni skupini KUD Oton Župančič priključil pred 21 leti. S svojo generacijo sošolcev in sošolk je začel plesati v prvi mladinski folklorni skupini, ki je s vztrajnim delom v nekaj letih postala  temelj prve folklorne skupine. Damir je v prvem desetletju svojega delovanja sodeloval na vseh večjih nastopih in gostovanjih. S svojo resnostjo in zavzetostjo si je nabiral izkušnje  in se začel vključevati tudi v organizacijsko delo skupine. Prevzemal je vedno večje naloge, še posebej pri  pripravah številnih projektov in gostovanj, zato mu je skupina zaupala v nekaj zadnjih letih tudi predsedniško delo. Ob tem se je tudi aktivno vključeval v delo izvršnega odbora mednarodnega folklornega festivala Slofolk. S svojimi odličnimi komunikacijskimi sposobnostmi je Damir tudi nepogrešljiv pri navezovanju stikov s folklornimi skupinami iz tujine. Damir je pokazal tudi nadarjenost za delo z mladimi člani, zato se je udeležil strokovnega usposabljanja  za mentorje FS, večkrat pa je prevzel tudi vodenje mlajše folklorne skupine. Seveda pa je bil Damir Kovačič ves ta čas tudi  navdušen plesalec.    

Za Damirjevo vztrajno in požrtvovalno delo ga je folklorna skupina predlaga za dobitnika Bronastega odličja.

 

 

 

(mk)
 
         
 
© 2007 - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče; tel.: +386 31 880 640 | Izdelala: Matej Kramžer & kaRin Rožman
Novice
Koncerti
Gostovanja
O skupini
Zgodovina
Izročilo
Galerija
Sponzorji
Donatorji
Povezave
Zadnja sprememba:
8. februar 2020
Odrasla skupina
Mlajša skupina
Otroška skupina