80 let KUD Oton Župančič Artiče
26. november 2011

 
     

 

 

Društvo si je nadelo ime enega najpomembnejših ustvarjalcev in mojstrov slovenske besede, Oton Župančič in je skozi vsa ta leta združevalo različne dejavnosti kulturnega delovanja.
Začetki organiziranega delovanja prosvetno-kulturnega društva segajo v leto 1931, v čas predvojnega fašističnega ozračja, se nadaljevalo v izgnanstvu, kamor so ljudje svojo narodno in kulturno osveščenost odnesli, jo skrbno negovali in ohranjali, ter jo kot tako prinesli nazaj v svobodno domovino.
V začetku je bilo ustanovljeno telovadno društvo »Sokol« in v tesni povezavi z njim nekatere sekcije, predvsem dramska. Društvo je ustanovil Rado Dernač učitelj in ravnatelj osnovne šole Artiče, režiser, zborovodja in še marsikaj.  Le-to se je  nekaj let kasneje postopoma preoblikovalo v Prosvetno društvo. V tistem času so aktivno delovale tri sekcije, na katerih je dolga leta slonela kultura v Artičah: dramska, godbena in pevska. Te tri sekcije so bile osnova za kasnejši razvoj in nadgradnjo Prosvetnega, oziroma Kulturno umetniškega društva Oton Župančič Artiče kot se imenuje danes. Skozi leta je število sekcij naraščalo, se preoblikovalo in  spreminjalo. Tako smo kasneje imeli: knjižničarsko sekcijo, tamburaško skupino, moški pevski zbor, folklorno skupino, bobnarje, flavtiste, foto-kino sekcijo, lutkovno sekcijo, mešani pevski zbor, nonet in ženski pevski zbor. Ne glede na razvejanost na posamezne sekcije, pa so nekatere stvari ostale enake: širiti kulturo na vsa možna področja in jo vplesti v vsakdanjik navadnega človeka. Naše kulturno izročilo smo ponesli tudi v tujino – v Nemčijo, Poljsko, Francijo, v Turčijo, na Škotsko, na Hrvaško, v Makedonijo, ….. Skupni projekti kot so: raziskava preteklih običajev značilnih za naše področje, sodelovanje na mednarodnem festivali na Lentu, prikaz običajev na Banovi domačiji, vsakoletni koncert z naslovom Praznikom naproti, ipd. pa so dokaz, da smo enotni, povezani, predvsem pa ponosni na naše amatersko delo.
Danes pod okriljem Kulturno umetniškega društva Oton Župančič Artiče deluje od osmih še 6 sekcij, v katerih je vključeno 173 članov od 12. do 80. leta starosti.   To so:

Mešani pevski zbor

MPZ

Tamburaški orkester

ta

Folklorna skupina

FS

OFS

Ljudski pevci »Fantje artiški«

FA

Ljudski godci »Trebeški drotarji«

TD

Literarna sekcija

Dramska

Te sekcije so se širšemu občinstvu predstavile na jubilejnem koncertu v soboto, 26.11.2011 ob 18. uri v Prosvetnem domu Artiče. V njem smo pokazali le delček tega kar počnemo. Na koncertu so se tako zvrstili vsi, ki ohranjajo naše pesmi, plese, glasbo in besedo v živi obliki.  S plesalkama, ki sta povezovali program, pa smo dodali kanček modernega.
Da se v našem kraju tako dolgo ohranja organizirano kulturno delovanje, pa so zaslužni tudi nekateri posamezniki, to so tisti, ki so v preteklih letih že dobili priznanja za svoje delo in tisti, ki so ga dobili prav na tem koncertu.
Za posebne dosežke v našem kulturnem društvu podeljujemo LISTINE  in PLAKETE.
LISTINE SO PREJELI: Darko in Liljana Deržanič, ter Mitja Molan iz Arnovih sel, Jana Kovačič iz Artič, Matej Iljaž iz Dečnega sela, Zdenka Dušič iz Trebeža in Damir Kovačič iz Dolenje vasi pri Artičah.
PLAKETE SO PREJELI: Robert Fuks, Breda Berlan in Ida Ostrelič iz Artič, Irena Ivanšek iz Trebeža, Danica Avšič iz Volčjega in Branko Kovačič iz Dolenje vasi pri Artičah.
PA ŠE DROBEN UTRINEK:
Leta 1931, ko so se prve tri sekcije povezale v kulturno društvo, se je rodil tudi bodoči član društva, čeprav tega še takrat ni vedel. Ker je iz Arnovih sel odpeljal Bahčovo Jožico, je v zameno za to prišel prepevat k našim pevcem. To je naš  SLAVKO ROŽMAN,  ki je 27. avgusta letos praznoval svoj 80. rojstni dan.

Ob koncu lahko rečem le še to, da sem vesela, ker kultura v našem kraju živi in bo živela tako dolgo, dokler bodo živeli ljudje na tem področju, kajti amaterska kultura je nekaj posebnega: ne da se je ocenit, ne da se poplačat, ne da se izmerit, saj živi v srcih ljudi in je izraz njihovega – našega življenja, delovanja, odraz naših čustev, skrbi, ljubezni do vsega, kar je lepega v petju, glasbi, plesu in besedi. Zato bo tudi jutri tako. Tako bo čez deset, dvajset, petdeset in osemdeset let.
Tako upamo, tako si želimo, v to verjamemo!

 

JSKDOB

Predsednica:
Ida Ostrelič

Galerija!


 
         
 
© 2007 - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče; tel.: +386 31 880 640 | Izdelala: Matej Kramžer & kaRin Rožman
Novice
Koncerti
Gostovanja
O skupini
Zgodovina
Izročilo
Galerija
Sponzorji
Donatorji
Povezave
Zadnja sprememba:
8. februar 2020
Odrasla skupina
Mlajša skupina
Otroška skupina